tasarimcinin yeni rolu basitlestirme

Tasarımcının Yeni Rolü: Basitleştirme

Tasarımcı dediğimiz kişinin artık hem görev tanımı hem de tasarım projelerindeki rolü değişiyor.

Tasarımcı artık bilgisayar karşısında bir program kullanarak bir çıktı üreten, bu çıktıya gelen revizyonları uygulayarak işini bitirmeye çalışan kişi değil!

Gerçi hala bundan 5 yıl önce yapılan Photoshop mı Sketch mi? tartışmalarına çok benzer argümanları içeren Figma mı Sketch mi? tartışması içine giren bir çok tasarımcı görebiliyoruz ama dediğimiz gibi başka bir rol daha fazla ağır basmaya başladı: Basitleştirme (veya Fasilitasyon)

Tasarımcı çıktı üretip üzerine yorum almak yerine o çıktının üretim sürecinde doğru insanları bir araya getirmek, onlardan doğru bilgileri almak ve bunlardan oluşan model ve kalıpları tasarım kararlarına dönüştürmek gibi yeni görevlere sahip.

tasarimcinin yeni rolu basitlestirme

‍Doğru insanlar, iç müşteriler, yani paydaşlar olduğu kadar, ürünün son kullanıcısını da içeriyor. Paydaşları, ürünün sahibini ve kullanıcıları sürece dahil etmek, iç müşterilerin dahil olma motivasyonlarını kavramak, son kullanıcının da hem yolculuğunu hem de motivasyonlarını anlamak tasarımcıyı diğerlerinden ayıran önemli bir rekabet avantajı sunuyor.

Bu yeni görevler tasarımcının “Doğru Soru Sorma”, “Empati” gibi sosyal yeteneklere sahip olmasını da gerektiriyor.

CarreerFoundry, UX Designer’ın sahip olması gereken özelliklere teknik bilgilerin yanında İletişim, Organizasyon ve Empati gibi konuları da ekliyor.

 

 

Bu yazı Userspots'un izniyle - 2020 UX Trendleri derlemesinden alınmıştır.