kamu internet sitesi nedir

Kamu İnternet Sitesi Nedir?

Malum, günümüz dünyasında; doğru bilgiyi, doğru alıcıya, en hızlı biçimde sunmanın en etkin yolu, internet teknolojilerinin doğru ve etkin biçimde kullanılmaktır.

Kamu internet sitesi, bir kamu kurumunun, kamu (halk) ile etkileşimde bulunduğu web tabanlı bilgi ve hizmet kanalıdır. Basit olarak “web sitesi” ya da “internet sitesi” olarak adlandırılabilecek bu yapılar, alt sistemler, portallar ve etkileşimli sayfalardan oluşabilir.

Kamu internet sitesi, bir kamu kurumunun, kamu (halk) ile etkileşimde bulunduğu web tabanlı bilgi ve hizmet kanalıdır.

Temel olarak idari yapılardan, halka bilgi paylaşımı kanalı olarak kullanılması gereken bu internet siteleri, bazı yanlış yönlendirmelerle -ne yazık ki- kişisel tanıtım veya blog amaçlı kullanıma kayabilmekte. Bunun önüne geçecek olansa ne tasarımcılar, ne de içerik editörleri. Kamu internet sitesinin doğru kullanılabilmesini sağlayacak kişiler, sadece ve sadece, o internet sitesinin temsil ettiği kurumun başındaki idari güç sahiplerinin vizyonerliği ve iradeleridir.

Kurumun etkinliklerin, yeni hizmetlerinin veya hizmetlerindeki değişikliklerin duyrulması başta olmak üzere, bu sitelerin esas görevi elbetteki bilgi paylaşımı. Pekii nasıl bir bilgiden bahsediyoruz?

sayfa tasarimi

Kamu İnternet Sitesi Nelerden Oluşur? Link

1- Kamu Hizmet Standartları (Kurumdaki Süreçlerin İşleyişi)

29 Haziran 2009 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile 31 Temmuz 2009’da Resmi gazetede yayınlanan Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 6. maddesi şu şekildedir:

İdareler, ek-2’de yer alan örneğe göre hizmet standartlarını oluşturur. Ek-3’te belirtilen açıklamalara göre oluşturulan hizmet standartları tablosunda; hizmetin adı, başvuruda istenen belgeler, hizmetin ne kadar sürede tamamlanacağı ve şikâyet mercilerine ilişkin bilgiler yer alır. Bu tablo, hizmeti doğrudan sunan birimlerce vatandaşların kolayca görebileceği panolarda, kurumsal internet sayfalarında ve e-Devlet Kapısında duyurulur. Ayrıca, idarenin danışma masalarında da istenilen belgeleri gösteren dokümanlar bulundurulabilir ve talep edenlere ücretsiz olarak verilir.

Yani “Hizmet Standartları” tablosu, kanunen, bir kamu internet sitesinin olmazsa olmazlarından biridir. Burada vatandaşın alacağı hizmet için sunması gereken belgeler, işleminin ne kadar süreceği, bir sorun durumunda kime şikayet edebileceği gibi hakları ve sorumlulukları bir tabloda listelenir.

2- Kurumsallık

Kurumun veya bağlı olduğu bakanlığın, bir üst kurumun, logosu. Tanıtımı (görev ve sorumluklarını anlatan bir sayfa şeklinde), Misyon ve Vizyon bildirgesi, isteniyorsa (gerekliyse) teşkilat şeması, idari kadronun (ya da en üst idari temsilcilerinin) fotoğrafları ve gerekliyse özgeçmişleri.

3- İletişim

Kurumla iletişim için telefon, belgegeçer, e-posta ve posta adresleri. Fiziksel erişim için (tercihen interaktif) harita ve mümkünse yol tarifi de eklenmelidir.

4- Doküman ve Bilgiler

Tıpkı Kamu Hizmet Standartlarında olduğu gibi, başvuru formları gibi indirilebilir ve/veya vatandaşın kurumla olan işlemleri için doldurmaları gerekecek dokümanlar, internet sitesinde kolay erişilir ve sınıflandırılmış sayfalardan sunulmalıdır.

5- Duyuru ve Haberler

Önemli duyurular özellikle ana sayfada kolaylıkla görülecek bir alanda listelenmeli ve detaylarında bir özetle birlikte sunulmalıdır.

Kamuda sıklıkla karşılaştığımız bir yanlış uygulama da, bir duyurunun veya aktarılacak bilginin bir PDF dosyasına kaydedilip, ilgili sayfaya sadece onu indirecek bir bağlantı eklenmesi durumu. Bu yanlış alışkanlığı kırmaya uğraşıyoruz fakat zor oluyor. Sayfaya giren kişiye en azından o sayfanın – indirilecek dokümanın neyle ilgili olduğu, ne için kullanılacağı, kime sunulacağı gibi birkaç paragraflık bir özet bilgi verildikten sonra indirme bağlantısının da hemen altında sunulması en doğrusu olacaktır.

İndirilecek dosyaların sunumlarında da yine bazı standartlar ortaya çıkıyor.

Bu dosyanın adı, boyutu nedir? Hangi formatta inecek? bu bilgilerin de indirme bağlantısının güzelce tasarlanarak sunulması önemli. Bu konuya ileride ayrıca değineceğim.