erisilebilirlik hizli sonuc alma tutkusuna kurban edilmemeli

Erişilebilirlik, Hızlı Sonuç Alma Tutkusuna Kurban Edilmemeli

Kamu internet siteleri, vatandaşların kamu hizmetlerine erişimini kolaylaştırması ve bilgiye erişimini sağlaması gereken bir araçtır.

Ne yazık ki, birçok kamu internet sitesi ve çevrim içi hizmeti, özel ihtiyaçları olan vatandaşların erişimini zorlaştıran veya imkansız hale getiren engeller barındırıyor.

Çünkü ara yöneticiler, hızlı sonuçlar elde etmek için erişilebilirlik konusunu görmezden gelmekte ve yazılımcılar ile tasarım ekipleri erişilebilirlik konusunda yeterli bilgi ve eğitime sahip değiller.

Erişilebilirlik (accessibility / a11y), tüm kullanıcıların web sitelerine kolayca erişmesini sağlamak için kullanılan bir tasarım ve teknoloji kavramıdır. Ancak, kamu internet siteleri, bu konuda yeterli çalışma yapmamaktadır. Bu da, engelli vatandaşların kamu hizmetlerine erişimini sınırlayan ve onları dışlayan bir sonuç doğurmaktadır.

Yöneticilerin ve tasarım ekiplerinin erişilebilirliği ciddiye almaması, dezavantajlı vatandaşların kamu internet sitelerinde dolaşmasını zorlaştırmaktadır. Yetersiz yapılmış bir tasarım, renk seçimi, yazı tipi, görüntü, video, veya dokunmatik navigasyon araçlarına sahip bir web sitesi, engelli vatandaşlar için kullanılamaz hale gelir. Bu durum, onların bilgiye erişim hakkını engelleyerek, günlük hayatlarında daha fazla zorlukla karşı karşıya kalmalarına sebep olur.

Erişilebilirlik konusunda sadece engelli vatandaşları anmak aslında pek de doğru değil. Bu sebeple dezavantajlı tabirini kullanmalıyız. Zira çeşitli seviyelerdeki göz bozukluğu, uzuv eksikliği ve kaybı, aynı anda birden fazla işle ilgilenme gerekliliği de erişilebilirlik kapsamında değerlendirilmelidir.

Dezavantajlı vatandaşların kamu hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak için, kamu internet sitelerinin erişilebilirliği, mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Bu, sadece onların hayatını kolaylaştırmakla kalmaz, aynı zamanda kamu hizmetlerine erişimde adaleti ve eşitliği sağlar. Bu yüzden yöneticilerin, yazılımcıların ve tasarım ekiplerinin erişilebilirliğe daha fazla önem vermeleri, bu sorunu çözmek için atılması gereken önemli adımlardan biridir.

Öyleyse, kamu internet sitelerinin erişilebilirliği, tüm vatandaşların günlük hayatlarını kolaylaştırmak için vazgeçilmez bir gerekliliktir. Yöneticilerin, yazılımcıların ve tasarım ekiplerinin, erişilebilirlik konusunda daha fazla çalışma yapmaları, vatandaşların kamu hizmetlerine eşit bir şekilde erişebilmeleri için hayati önem taşımaktadır. Bu, sadece bir sorumluluk değil, aynı zamanda bir zorunluluktur.

Erişilebilirlik Tasarımı söz konusu olduğunda öncelikli düşünülmesi gereken gruplar kimlerdir?

  1. Ekran okuyucusu kullananlar
  2. Zor gören kullanıcılar
  3. Fiziksel engel ve zorluk yaşayanlar
  4. Duyma problemi olan kullanıcılar
  5. Disleksi hastaları
  6. Otizmli kullanıcılar
  7. Yaşlılar ve teknolojiyi yeni kullanan gençler

Erişilebilirlik konusunda yeterli çalışma yapılmadığı takdirde, dezavantajlı vatandaşlar, kamusal hizmetlere erişememekten, bilgi eksikliğinden veya yanlış anlamalardan dolayı çeşitli zorluklarla karşılaşabilirler. Bu da, toplumda eşitsizliğe ve adaletsizliğe sebep olur. Bu nedenle, erişilebilirlik, tüm toplumun, özellikle de engelli vatandaşların haklarını korumak için yapılan bir yatırımdır.

Kamu internet sitelerinde erişilebilirliğin sağlanması için, yöneticiler, tasarım ekipleri ve yazılımcılar bir araya gelerek, erişilebilirlik konusunda eğitim almaları, yasal düzenlemeleri dikkate almaları ve erişilebilirliği göz önünde bulunduran yaklaşım, tasarım ve teknolojiler kullanmaları gerekmektedir. Bu, tüm vatandaşların web sitelerinde dolaşmalarını kolaylaştıracak ve toplumsal hayata daha fazla katılımını sağlayacaktır.

Sonuç olarak, kamu internet sitelerinin erişilebilirliği, engelli ve engelsiz, tüm vatandaşlar için hayati bir gerekliliktir.

Yöneticiler, tasarım ekipleri ve yazılımcılar, erişilebilirliği ciddiye alarak, tüm kullanıcıların web sitelerine kolayca erişmesini sağlamalı ve engelli vatandaşların günlük hayatını kolaylaştırmalıdır.